Møte i formannskapet


Publisert: 04. des. 2015 av Anders Bergane
Formannskapet i Skien hadde møte tirsdag 1. desember. Det ble ikke gjort noe vedtak på møtet, men tre alternativ kom opp. Det skal opp til bystyrebehandling torsdag 10 desember.

Tre alternativer

• Avvikle Skien lufthavn og leie ut nødvendig areal til Grenland luftsportsenter AS som drifter den private flyplassen, mens bygningene leies ut til flyplassrelatert næring

• Opprettholde Skien lufthavn for å drifte privatflyplass og leie ut terminalbygning og hangar til næringsformål

• Avvikle Skien lufthavn og stenge flyplassen, mens bygningene leies ut til næringsvirksomhet.

Ordføreren anbefalte det første alternativet, fordi det ikke vil belaste kommunen økonomisk, samtidig som området blir utnyttet til flyplassrelatert virksomhet. Skien lufthavn hadde et underskudd på 14.6 millioner 1. januar 2015, og det vil i framtiden være en skattemessig fordel dersom selskapet består og skulle generere overskudd.

Samlet om flyplassen
Det ble ikke gjort noe vedtak i dagens formannskapsmøte, men partiene sto samlet om flyplassen. Det blir satt ned et adhoc-styre som skal samle alle innspill og komme med en innstilling til bystyret.

Det var Arbeiderpartiets Rolf Erling Andersen som foreslo denne løsningen. Det ble også foreslått å danne et aksjeselskap uten at det blir ansatt noen daglig leder. Partiene ønsker seg liv på flyplassen uten at det skal belaste kommunekassa i nevneverdig grad.

Grenland Luftsportssenter as ønsker å drive Skien Flyplass Geiteryggen på en forsvarlig måte uten å belaste kommunen med en krone.

Dette til foreløpig orientering. 

Innhent PPR
Flyplassen er åpen for besøkende mot PPR. Flyplassen er godkjent for VFR dag og VFR natt, 5700kg MTOW, 9 pax.

Systemet MyPPR.no benyttes for å innhente PPR. Det skal innhentes PPR uavhengig om man har årskort eller ikke.
 
Dersom du ikke har tilgang til MyPPR.no kan du sende en e-post til post@glss.no eller ring telefon +47 90 737 302, for å få PPR.

Gå til MyPPR.no
Aktivitetskalender
» 2024-05-11 Fly-in på GeiteryggenSiste 5 kunngjøringer
» Nyhet fra Air BP
   Publisert: 04. aug. 2022

» NM VEKA Sommer 2022
   Publisert: 02. mars 2022

» Koronasituasjonen
   Publisert: 23. mars 2020

» Overview photo
   Publisert: 16. okt. 2019

» Oversiktsfoto av Geiteryggen
   Publisert: 16. okt. 2019

Se alle kunngjøringer
Sol opp og ned
Sol opp/ned: 06:44 - 16:27 UTC
VFR dag: 05:56 - 17:16 UTC

Se vær for ENSN
Webkamera Geiteryggen
Sjekk bildets dato og klokke for gyldighet. Tider er oppgitt i lokal tid.

Se større bilde
Organisasjon

Grenland Luftsportssenter AS
E-post: post@glss.no
Org.nr: 916 134 231Kontakt info

» Besøk våre klubber

Site Powered by Sniggabo CMS v. 3.4
Tekst og bilder © Grenland Luftsportssenter 2015 - 2024